GONDOLATI TORZÍTÁSOK A MEDIÁCIÓBAN

Írásom elején leszögezem, hogy nem vagyok pszichológus, nem tisztem, nem is lehet feladatom a lelki folyamatokat és a múlt eseményeiből építkezve az ok-okozati összefüggéseket feltárni, hiszen a mediátor eredménycentrikus: az “itt és most”-ra fókuszálva a konkrét konfliktus jövőre mutató megoldásában segíti a feleket. Azonban bizonyos jeleket, rejtett üzeneteket jó, ha felismer, átfogalmazva kimond az ülésen […]

ÉRZELMEK A MEDIÁCIÓBAN?

Az itt és most helyzetet középpontba állító, alapvetően érdekalapú mediáció kapcsán azt tanultam, sok helyről azt olvastam, hogy az érzelmeket ki kell kapcsolni, félre kell tenni, és az észérvekre hatva kell a feleket a megegyezés felé terelni. Persze, nem mindegy, milyen területen, milyen céllal, milyen felek között mediálunk. Így egymás mellett léteznek természetesen különböző mediációs […]