Bemutatkozás / Motiváció

„A konfliktus az élet és a fejlődés szerves része; tekinthetjük az élet táncának,
amelyben mind a saját, mind a partnerünk szükségleteit felfedezhetjük és meghallhatjuk.”

(Marshall Rosenberg)

Dr. Fazekas Ritának hívnak, jogász végzettségű mediátor vagyok.

Egyetemista korom óta érdekelnek az emberek közötti kapcsolatok, a konfliktusok feloldása és megegyezés keresése. Az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán végzett jogászként – több éves ügyvédjelölti, majd cégjogászi munka után –, a jogi szakvizsga letételét követően 2009-ben megalapítottam saját ügyvédi irodámat, azt remélve, hogy majd ügyvédként sokat tehetek az emberekért különböző problémáik megoldásában. Ez bizonyára így is volt, mégis a polgári ügyekben sokszor támadt hiányérzetem: szakmám okán ugyanis én szükségszerűen csak az egyik oldalát láttam meg „az igazságnak” – mivel csupán az egyik felet képviseltem –, engem viszont érdekelt (volna) a másik oldal, az ellenérdekű fél álláspontja, valódi motivációja is. Felfedeztem magamban, hogy én a konfliktus kiélezése helyett a megegyezést, a harc helyett a békét; azaz a két oldal „igazságának” egymáshoz közelítését keresem, ebben szeretném a feleket segíteni.

Ehhez a célomhoz remek eszköz a mediáció, mint alternatív vitarendezési módszer, amelyre rátalálva tudtam, hogy ez az, amit idáig kerestem. A Kapcsolat Alapítványnál ismerkedtem meg a mediáció alapjaival, azóta is folyamatosan képzem magam ezen a téren, továbbképzésekre, szakmai konferenciákra járok. (Például: Vista Verde – családi, válási mediáció, Lege Artis – érzelmek szerepe a mediációban, Magyar Judit – tranzakcióanalitikus tréning, Partners Hungary – a gyermek mediációba bevonhatóságának kérdése, Közép-Európai Mediációs Intézet – családi mediáció, gazdasági mediáció, Umathum – Párkapcsolati mediáció, iskolai mediáció stb.).

2012 őszén úgy döntöttem, hogy leszüneteltetem ügyvédi tevékenységemet (2017 márciusában pedig le is mondtam ügyvédi kamarai tagságomról), mert egyrészt hiszek az alternatív vitarendezés sikerében, másrészt a mediáció adta szemlélettel számomra nem fér össze az ügyvédi nézőpont. Meggyőződésem szerint két ember, ha van akár csak egy közös pont az életükben, akkor akármilyen természetű és bármekkora is legyen a vita, meg tudnak egymással egyezni, ha megvan a kellő motivációjuk ehhez!

Úgy érzem, mind feleség mivoltom, mind anyai szerepem (3 gyermekem van) megerősített több, a sikeres mediáláshoz szükséges kompetenciámban, úgymint: empátia, aktív figyelem, érzékenység, tolerancia, segítőkészség, türelem, nyílt kommunikáció.

Családi, párkapcsolati, válási mediációval foglalkozom főként, de szívügyem a resztoratív (helyreállító) szemlélet és technikák iskolai és egyéb közösségekbe történő bevezetése és alkalmazása is. A helyreállító igazságszolgáltatásban is nagyon hiszek, amelyen belül az áldozatvédelemnek központi szerepe van.