Szeretetnyelvek és konfliktuskeztelés Gary Chapman-módra

Sok évvel ezelőttről tudjuk Gary Chapmantől, az öt szeretetnyelv elméletét megalkotó népszerű amerikai házassági tanácsadótól, hogy nem mindegy, melyikünk szeretetnyelvén – a testi érintés, az ajándékozás, a szívességek, az elismerő szavak vagy a minőségi idő nyelvén – szólunk a párunkhoz – úgy, hogy meg is “értse”, azaz érezze a szeretetünket. A szeretet érzelmi szükséglet is, […]

Gyermekvédelmi közvetítés II.

A gyermek meghallgatása – a gyermekvédelmi közvetítés során A gyámhatósági eljárásban – a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti együttműködés kialakítása, a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, illetve a szülői felügyelet szabályainak kialakítása érdekében – alkalmazott közvetítői eljárás lehet a felek együttes kérelmére vagy a gyámhivatal kezdeményezésére a felek beleegyezésével […]

Gyermekvédelmi közvetítés I.

A jelzőrendszer hiányosságai A családi mediáció keretén belül a KEMI által szervezett gyermekvédelmi mediációs képzésen vettem részt szombaton. Maradi Ágnes gyermekvédelmi közvetítő és szakértő széleskörű tudását és tapasztalatát osztotta meg a hallgatókkal. Viszonylag rövid időn belül eljutottunk oda, amiről mindannyian hallottunk, tudomásunk van, hogy hosszú évtizedek óta nem működik a gyermek veszélyeztetettsége esetén az észlelő-és […]

Közös szülői felügyelet és váltott gondoskodás – különböző szakmák nézőpontjából

Kerekasztal beszélgetés a Mindennapi családjog éves konferenciáján II. A magyar valóság Ellentétben az előző részben bemutatott európai és amerikai szabályozással, ahol általában a 2000-es évek eleje óta van lehetőség válás esetén a közös gyermek váltott gondviseléssel történő nevelésére, Magyarországon csak az új Ptk. vezette be ennek lehetőségét, és kizárólag abban az esetben, ha a felek […]

Közös szülői felügyelet és váltott gondoskodás

Kerekasztal beszélgetés a Mindennapi családjog éves konferenciáján I. Világkörkép A szülők egyenjogúsága, a megváltozott szülői szerepek és a mindkét szülőhöz való gyermeki jog (mindkét szülővel személyes és közvetlen kapcsolata legyen) „kihangosítása” vezetett oda, hogy az EU legtöbb országában válás esetén már főszabály a közös szülői felügyelet elrendelése. Sőt, egyre több országban a gyermekek váltott gondoskodásban […]

Mediátort a munkahelyekre a mobbing elkerülésére!

A minap felkeresett engem egy ügyfél, hogy jogi tanácsomat kérje: indítson-e rágalmazás (becsületsértés?) iránti pert a kollégáival szemben. Elmondta, több mint egy éve olyan lehetetlen munkakörülmények között dolgozik, hogy kétszer is összeesett (elájult) a személyét folyamatosan érő bántások, sértő, negatív kijelentések miatt. És nem csak egy ember részéről. Hogy létezik ez? Hogy engedheti meg a […]

ERŐSZAKMENTES KOMMUNIKÁCIÓ A MEDIÁCIÓBAN – AVAGY HOGYAN NE GYÁRTSUNK ELLENSÉGET A SAJÁT ÜGYFELÜNKBŐL?

Még egy kérdéssel kezdem: Hogy lehet pártatlan a mediátor a teljes folyamat során? Hiszen azt tudjuk, hogy semlegesnek és pártatlannak kell lennie végig a mediációs folyamatban, de azt én – és szerintem más sem – nem tanultam, ezt hogy kell „csinálni”? Mert mi van akkor, ha az egyik fél jóval rokonszenvesebb a mediátornak, mint a […]

HOGYAN HASZNÁLHATÓ A MEDIÁCIÓ A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN?

Beszélgetés Ferik Tünde okl. építészmérnökkel (Völgyzugoly Kft.), moderátor: dr. Vajna Virág (KEMI alelnöke) Kemi Estek rendezvénysorozat 2016/1. Ki gondolná, hogy a mediáció módszere sokszereplős közegben, például egy településfejlesztési koncepció kidolgozása folyamatában is remekül alkalmazható? És azt, hogy nem feltétlenül kell, hogy legyen kiinduló konfliktus a mediáció használhatóságához? Tegnap este többek között ezekre kaphattunk igenleges választ. […]

A mediáció napja keretében: KEMI-konferencia a kötelező családjogi mediációról

Régi vágyam teljesült, amikor a Közép-Európai Mediációs Intézet (KEMI) az általa meghirdetett Mediáció napja rendezvénysorozat keretében konferenciát szervezett a kötelező családjogi mediációról – főként az ügyvédtársadalom részére. Illusztris helyszínül a Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterme szolgált, szerintem ez is hozzájárult ahhoz, hogy a konferencián több mint 90 (!) ügyvéd vett részt. Az már csak a (megtiszelő) […]

GONDOLATI TORZÍTÁSOK A MEDIÁCIÓBAN

Írásom elején leszögezem, hogy nem vagyok pszichológus, nem tisztem, nem is lehet feladatom a lelki folyamatokat és a múlt eseményeiből építkezve az ok-okozati összefüggéseket feltárni, hiszen a mediátor eredménycentrikus: az “itt és most”-ra fókuszálva a konkrét konfliktus jövőre mutató megoldásában segíti a feleket. Azonban bizonyos jeleket, rejtett üzeneteket jó, ha felismer, átfogalmazva kimond az ülésen […]