Fazekas Rita

Mediáció

Mediáció - kérdezek, meghallgatom őket, figyelek rájuk

A mediáció alternatív konfliktuskezelési módszer; olyan irányított és strukturált párbeszéd, amelynek során mediátorként lehetőséget teremtek arra, hogy a konfliktusban álló felek biztonságos közegben (mert a titoktartás alap) meghallgassák, meghallják egymást, megértsék egymás álláspontját. Amikor ez sikerül, akkor tudják elfogadni a másik „igazságát” is, akkor tudnak megbékélni a helyzettel, egymással. Ilyenkor már könnyű megtalálni a közös pontokat is, amelyek mentén megszülethet közöttük a vállalható és fenntartható megállapodás.

A mediáció (közvetítés) eddigi leghangsúlyosabb munkaterületem.

Párok tagjainak, illetve egyéb családtagoknak (nagyszülő-szülő, szülő-kamasz, testvérek) egymás közti vitáiban, kommunikációs elakadásaiban; öröklési, hagyatéki ügyekben, valamint válási helyzetekben mediálok leggyakrabban.

6

A mediációs folyamatban önkéntes a részvétel, ahol a felek önmagukat képviselik, a szükségleteiket, elvárásaikat maguk fogalmazzák meg – a támogatásom mellett. A folyamatért, a keretekért és a párbeszéd vezetéséért én felelek, ám a döntés a feleké. Végig ők maradnak a saját ügyük urai. Én nem döntök, nem ítélkezek (nem keresem, ki volt a hibás) és nem adok tanácsot. Ellenben segítem a feleket erőforrásaik felszínre hozatalában, a közös pontok megtalálásában és az erőszakmentes kommunikáció kialakításában és fenntartásában.

A mediációs folyamat – a közvetítői törvény értelmében – legfeljebb 4 hónapig tart. Az ülések 3 óra időtartamúak. Általában 2-4 ülésre szükség van ahhoz, hogy mindent részleteiben át tudjunk beszélni; egyezség tudjon születni.

Mediáció kontra pereskedés – jogi vonatkozású ügyekben

Jó tudni, hogy mindezzel szemben a bírósági eljárás általában hosszú, évekig tartó és stresszes procedúra, amelynek során az ügy kikerül a felek kontrollja alól, az ügy ura gyakorlatilag a bíróság, ahol a döntés – ítélet – tartalmára a feleknek nincs ráhatása. Ez különösen akkor lehet fájdalmas, ha gyermek is érintett a döntéssel. A perköltség pedig sokszorosa a mediátor díjának. Tapasztalatom szerint a legnagyobb veszteség azonban, ami egy per során történhet, az az, hogy a felek (akiknek perbeli megnevezése is: ellenfelek) kapcsolata a végletekig megromlik.

A mediációs folyamatban azáltal, hogy a felek beszélgetni kezdenek egymással, megismerik a másik „igazságát”, elismerik egymás érzelmeit, elfogadják egymás álláspontját, lehetőségük nyílik minőségi kommunikáció kialakítására, együttműködésük és/vagy kapcsolatuk elmélyítésére, amelynek hatása hosszú távon is lehet.

Mediáció alulra

A legtöbbet a Fellegi Boritól, Magyar Erikától és Vajna Virágtól tanult resztoratív (helyreállító) szemlélet és módszerek (kör, konferencia modell) adtak hozzá személyiségemhez és kapcsolataimhoz. Nagyon hálás vagyok nekik ezért!

Mediációs alapképzettségemet a Kapcsolat Alapítványnál szereztem meg 2009-ben, majd képeztem magam tovább családi, válási, párkapcsolati, iskolai, és üzleti mediáció terén (Partners Hungary Alapítványnál, Család, Gyermek-Ifjúság Egyesületnél, dr. Fellegi és Winklernél, Umathum Mediátor Akadémiánál, Lege Artisnál, Vista Verdénél). Természetesen sok kiegészítő információt adtak ezek a specializációk, de rájöttem, hogy mediátorként tulajdonképpen mindegy, milyen területen dolgozom, mert ugyanazt a szemléletet, konfliktuskezelési módszereket, technikákat és kommunikációs stílust képviselem és alkalmazom a különböző fajta ügyekben. 

 

Dr. Fazekas Rita coach

A resztoratív szemléletű mediáció számomra életszemlélet is lett: igyekszem úgy kapcsolódni a több mint 20 éve társ – férjemhez, három gyermekemhez és a környezetemhez, hogy kérdezek, meghallgatom őket, figyelek rájuk, együttérzek velük, elismerem őket. Jelen akarok lenni az életükben, partnerségben velük, ha baj van, együtt megoldást találni. Mert ér hibázni, a lényeg, hogy közösen gondolkodjunk annak helyrehozásában; vállaljunk felelősséget a tetteinkért, hogy aztán még mélyebben tudjunk kapcsolódni egymáshoz!