Fazekas Rita

ÉRZELMEK A MEDIÁCIÓBAN?

Az itt és most helyzetet középpontba állító, alapvetően érdekalapú mediáció kapcsán azt tanultam, sok helyről azt olvastam, hogy az érzelmeket ki kell kapcsolni, félre kell tenni, és az észérvekre hatva kell a feleket a megegyezés felé terelni. Persze, nem mindegy, milyen területen, milyen céllal, milyen felek között mediálunk. Így egymás mellett léteznek természetesen különböző mediációs módszerek (pl. facilitatív, evaluatív, narratív, transzformatív mediáció), amelyek eltérő technikákkal különböző területen működnek.

Tapasztalatom azonban az, hogy a felszínre és kibeszélésre nem került érzelmek mindenkor a sikeres mediáció gátját képezik! Ezért a legfontosabb feladata a mediátornak az, hogy kiderítse a felek valódi motivációit, kimondja/kimondassa a felekkel a félelmeiket, negatív érzelmeiket, ezzel elhárítva az akadályt valódi szükségleteik kifejezésre juttatása elől. Ezután van mód a felek saját erősségeinek, erőforrásainak kibontakoztatására, hogy ekkor tényleg ők maguk tudjanak dönteni saját ügyükben – mint az arra legkompetensebb személyek!

Ez persze így nagyon egyszerűen hangzik…

A gyakorlatban ez nyilván egy hosszabb és általában nem egyszerű, elakadásokkal teli folyamat. A mediátor, ha például tudatában van annak, hogy az érzelmek ambivalensek (egyszerre megélhetők ellentétes érzelmek); illetve annak, hogy a mediációban részvevők időnként örvényszerűen bepörgetik magukat az érzelmek hálójába, akkor tud segíteni, tudja bátorítani a feleket.

A mediátornak fel kell tehát ismernie és meg kell neveznie, illetve a feleket abban kell segítenie, hogy kimondják a bennük kialakult, feszítő érzelmeket (ilyenek például: félelem az újdonságtól, kitevéstől, elválástól; szorongás; harag, csalódottság stb.), hogy azután lehessen velük bánni: a sérelmektől elmozdulva már megoldási alternatívákban gondolkodni. És ez amint az egyik félnek sikerül, sokkal nyitottabbá válik a másik fél negatív érzelmei meghallgatására, az ő igényeiről való gondolkodásra, amely végül elvezethet álláspontja megváltoztatására!

(Köszönet Lovas Zsuzsának, a Lege Artis trénerének az „érzelmes” mediációs továbbképzésért!)

talk-to-the-hand

Folytatása következik: Gondolati torzítások?