Fazekas Rita

Közös szülői felügyelet és váltott gondoskodás – különböző szakmák nézőpontjából

Kerekasztal beszélgetés a Mindennapi családjog éves konferenciáján II.

A magyar valóság

Ellentétben az előző részben bemutatott európai és amerikai szabályozással, ahol általában a 2000-es évek eleje óta van lehetőség válás esetén a közös gyermek váltott gondviseléssel történő nevelésére, Magyarországon csak az új Ptk. vezette be ennek lehetőségét, és kizárólag abban az esetben, ha a felek ezirányú közös kérelmet terjesztenek elő, és együttműködő a kapcsolatuk. Viszont mi még mindig nem tartunk ott, hogy főszabály legyen a közös szülői felügyelet – Illés Blanka leszögezte, hogy a Páneurópai Jogász Unió küzd azért, hogy az legyen. A szülői felügyelet intézménye nem is jogkérdés…

Legalapvetőbb joga valamennyiünknek az emberi méltósághoz és szeretetre méltósághoz való jog – jelentette ki nagyon határozottan Császár Noémi pszichológus, a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke. Mindannyiunknak „jár” apa, anya és a szeretet, kétszülős személyiségfejlődésre van szükségünk. A gyermek szempontjából tehát nincs válás sem, az ő fejében nincs nemlétező szülő (érzelmi tudatában akkor is létezik, ha soha nem ismerte a szüleit). Ezért az egyik legnagyobb teher (és a legdurvább sérelem) a gyermek számára, ha arra kényszerítjük, válasszon, hogy melyik szülőnél szeretne maradni a válás után (lojalitás konfliktus).

Szemán Felicitasz fővárosi törvényszéki tanácselnök a váltott gondoskodás ellen érvelt. Szerinte sokszor a szülői önzés megtestesülése a szülők ez iránti kérelme: a gyermekről, mint közös tárgyról rendelkeznek, mert nekik joguk van..! Vagy azt látja a perben – persze, hisz azért vannak ott, mert nem tudtak addig megállapodni –, hogy ölik egymást a felek, nincs közöttük kommunikáció, de azért fellebbeznek közös szülői felügyeletért és váltott gondoskodásért. Néhányan a válás miatti lelkiismeret-furdalást csökkentő csodaszerként tekintenek erre a lehetőségre. Pedig nem minden gyerek, és nem is minden szülő alkalmas arra, hogy ekként éljen. A tanácselnök azért megnyugtat engem, hogy van arra példa, hogy elfogadják a szülők váltott gondoskodás iránti kérelmét, ha ezt a konkrét körülmények, a megfelelő szintű együttműködés és kommunikáció megléte indokolja.

Somfai Balázs egyetemi docens (PTE ÁJK) hangsúlyozta, hogy a váltott gondoskodás kérdése eleve csak két, gyereknevelésre alkalmas szülő esetén merülhet fel. Az a kérdés másik fele, hogy a gyerek alkalmas-e arra, hogy így éljen. Ezek viszont nem a jog körébe tartozó kérdések, hanem pszichológiai kategóriák.

Abban minden szakértő egyetértett, hogy az edukáció (válás feldolgozása, kommunikáció és együttműködés tanulása) és prevenció (önismeret, stresszkezelés) ezen a kényes területen is létfontosságú!(Kép forrása: http://hvgorac.hu/mindennapicsaladjog_2016_fotok)