Fazekas Rita

HISZEK A VÁLTOTT ELHELYEZÉSBEN – HA MEGVANNAK A FELTÉTELEI!

Alapvető gondolatom, hogy a gyermekek jelenéért és jövőjéért mindkét szülő ugyanannyira felelős! És fordítva: a gyerekeknek is szüksége van mindkét szülő testi-lelki közelségére, figyelmére; a világképük anyával és apával lesz teljes, egészséges és biztonságos! Ezért rendkívül fontos, hogy szülei válásával a gyerekek ne veszítsék el egyik szülőjüket sem!

Ennek legjobb módja a váltott elhelyezés (ha ezt mindkét szülő akarja); azaz ha a gyerek időközönként váltva hol anyánál, hol apánál lakik. Persze, ki kell tapasztalni, hogy milyen időközönként történjen a váltás, mert nyilván mindenkinek más válik be, de azért általános tapasztalat, hogy nem jó sem a túl rövid (pár napos) együttlét a szülővel, sem a túl hosszú (2 hét) távollét a másik szülőtől. A gyerek életkora, neme és személyisége is lényeges szempont az időtartam jó megválasztásánál.

Természetesen ezen túl sok feltétel együttes jelenléte szükséges ahhoz, hogy a váltott elhelyezés a gyakorlatban sikeresen megvalósulhasson. Például:

–   mindkét szülő természetesnek tartsa azt, hogy a másik szülő is a válás után ugyanúgy meg akarja élni szülői felelősségét, és kiegyensúlyozott kapcsolatot akar a gyermekével továbbra is (már ha addig az volt);

– alapvető, hogy anya és apa szülői felelősségének tudatában a gyermek érdekében mindig tudjon együttműködni, kompromisszumokat kötni és egymással kommunikálni, párbeszédet folytatni;

– nevelési kérdésekben általában egyetértsenek, hasonló értékrendet valljanak, hasonló elvárásokat támasszanak a gyereknek;

– biztonságos otthont és támogató környezetet mindketten tudjanak nyújtani, ne kelljen „bőröndözni”;

– mindkét szülő lehetőleg rugalmas munkaidőben dolgozzon;

– ne lakjanak túl messze egymástól, stb.

váltott elhelyezés

Pesze, persze, tudom, hogy a fenti feltételek együttes megléte az ideális eset (lenne), és sokszor éppen valamelyik szempont tartós hiánya vezetett a szülők válásához, de! kiindulópontnak általában elég a megfelelő hozzáállás és az erős szándék (belső motiváció) a konstruktív szülővé/szülőtárssá váláshoz! Utána a többi majd jön…

Hiszem azt, hogy a fenti feltételek megléte esetén a váltott elhelyezés szolgálja a lehetőségekhez képest legjobban a gyermek érdekét! Ennek bíróság előtti érvényesíthetőségét pedig jelentősen megkönnyítik a 2014. március 15-től hatályos – a Csjt.-hez képest sokkal rugalmasabb – új Ptk. vonatkozó rendelkezései (4: 165. § (1) és (2) bek.).